Check
EkoSoft Üretim Ticari Paket Programı

Elkom

EkoSoft Üretim Ticari Paket Programı

25.000 ₺

EkoSoft Üretim, yoğun ticari aktiviteye sahip, büyümeyi hedefleyen ve kurumsallaşan firmalar için ideal bir üretim ve stok yönetimi çözümüdür.

Üretim yapan ve kurumsallaşma hedefleyen firmalar için tasarlanmış olan bu özel paket, yoğun ticari hareketliliğe sahip işletmeler için idealdir. Cari ve stok kartları sayısı fazla olan, ekonomik imkanları iyi olan ve büyüme hedefleyen firmalar için EkoSoft Üretim Ticari Paket, detaylı cari hesap analizi, stok takibi ve envanter durum analizi sağlar. Bu paketle birlikte, üretim ve maliyet analizi, kar-zarar analizi, fatura ve irsaliye işlemleri, kasa, gider-masraf ve banka hareketlerinin yanı sıra, personel hareketlerinin (maaş, avans, prim vb.) takibi ve raporlaması kolaylıkla yapılabilir. Üretim işlemleri için de ideal olan bu paket, üretim, sarfiyat ve ihtiyaç raporlarını rahatlıkla oluşturur.

Genel Özellikleri

Elkom EkoSoft Üretim Ticari Paket'in Genel Özellikleri:

- Cari Hesap Yönetimi: Kayıtlı carilerin borç-alacak durumu, ekstreleri, analizleri ve hesap takipleri.

- Stok Yönetimi: Stok envanteri, stok hareketleri, stok fişleri, depo fişleri, sipariş işlemleri ve bunların detaylı takibi.

- Kar-Zarar Analizi: Yapılan satışlar üzerinde kar-zarar analiz ve raporları.

- Üretim Yönetimi: Üretim reçeteleri, üretim fişleri, üretim kartları, üretim hareketleri, üretim iş emri ve planlamaları. Üretim hammadde, mamul madde, üretim sarfiyat ve ihtiyaç raporları. Üretim maliyet, analiz ve raporları.

- Finansal Analizler: Firmanın yıllık ciro, brüt kar, gider, masraf, net kar analizleri ve raporları.

- e-İrsaliye ve e-Fatura İşlemleri: Alış-satış irsaliye hareket kayıtları, vade durum analizleri, Fatura KDV ve Ö.T.V durum analizleri ve raporları.

- Kasa Yönetimi: Kasa hareketleri ve raporları, nakit tahsilat ve ödeme işlemleri, makbuzlar.

- Gider-Masraf Yönetimi: Gider-masraf kartları, gider-gelir fişleri ve raporları.

- Çek/Senet İşlemleri: Müşteri ve firmaya ait çek/senet hareketleri, takibi ve raporları.

- Banka İşlemleri: Banka hareketleri ve raporları, tüm banka işlemleri (para yatırma, çekme, tahsilat, çek/senet verme, dekont işlemleri).

- Personel Yönetimi: Personel maaş, avans, prim, mesai takibi, maaş ve ödeme makbuzları, raporları.

- Detaylı Raporlama: Tüm modüllerde ekrana ve yazıcıya detaylı raporların alınabilmesi.

Elkom EkoSoft Üretim Ticari Paket, üretim faaliyetlerini destekleyen ve işletmelerin büyüme ve kurumsallaşma hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran bir çözüm sunar.