Check

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Elkomyazilim.com, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak, kişisel verilerinizi işlemektedir. Aşağıdaki metinde, hangi kişisel verilerin toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığı ve KVKK kapsamında size sağlanan haklar hakkında bilgi verilmektedir.

Hangi Veriler Toplanıyor?

Elkomyazilim.com, web sitesini ziyaret ettiğinizde ve sunduğumuz hizmetleri kullandığınızda aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

  • İletişim bilgileriniz (adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.)
  • Teknik veriler (IP adresiniz, kullanılan tarayıcı, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri vb.)
  • Diğer kişisel bilgiler (kullandığınız hizmetler, talep ettiğiniz bilgiler vb.)

Veriler Nasıl Kullanılıyor?

Elkomyazilim.com, topladığı kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

  • Sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve kişiselleştirmek
  • Müşteri hizmetleri sağlamak
  • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek
  • İletişim faaliyetleri yürütmek
  • KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK kapsamında, verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi durumunda bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için elkom@elkomyazilim.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.