Check

Başlangıç Kılavuzu

Kılavuz

EkoSoft Ticari Ön Muhasebe Programında Kısayol Tuşları

F2 KAYDET

F3 İPTAL

F5 YENİLEME

F8 CARİ VE STOK KART SEÇİMİ

F9 YAZICI VE EKRAN ÇIKTISI

F10 EVRAK LİSTESİ

CTRL + ENTER DÜZENLEME

CTRL + INSERT YENİ KART AÇMA

CTRL + DELETE SİLME

BOŞLUK (SPACE) SATIS SEÇME

Evrak ve Satır Silme İşlemi:

Programda evrakların (fatura, irsaliye, cari makbuzları, banka fişleri, personel fişleri, çek/senet işlem fişleri, stok, sipariş, kasa fişleri vs.) tümü iki kısımdan oluşur. Üst Kısım; evrak bilgi, alt kısım ise evrak hareket kısmıdır.

Silinecek veya değişiklik yapılacak evrak F10 ile çağırıldıktan sonra üst kısım seçili gelir. CTRL+DELETE tuşu evrağı tamemen siler. Evrak içerisindeki bir satırı silmek için BOŞLUK (SPACE) tuşu ile seçilir, CTRL+DELETE tuşu seçim yapılan satırı siler.

 

ELKOM Ekosoft Ticari Paketlerinde Önerilen Hareket İşlemleri

 1. İlk önce çalıştığımız kartları açın.( Cari – Stok – Banka- Personel) Firmamızın mal ve hizmet alıp sattığı tüm ( Müşteri , Satıcı , Taşeron vs ) şahıs veya firmalardan elden aldığımız tüm girişleri ( Nakit , Çek , Senet ) Cari İşlemler menüsünden Cari Tahsilat Fişine girilerek yapılması uygundur.
 2. Elden verdiğimiz tüm ödemelerin ( Nakit, Firma Çeki, Müşteri Çeki, Ciro, Kendi Senedimiz, Müşteri Senedi Ciro vb. ) çıkışları Cari İşlemler menüsünden Cari Tediye Fişi ile yapılması uygundur.
 3. Faturalı gelen tüm evraklar (Stok – Hizmet – Masraf ) Faturaları Fatura modülünden ALIŞ ve SATIŞ faturası giriş kısmından ilgili CARİ seçilip Fatura Seri no , Tarih , Vade girilip , açıklama yazıldıktan sonra , söz konusu malların miktar fiyatları girilir. Şayet masraf gider faturası ise SERVİS_HİZMET butonu tıklanır ve MASRAF gider kalemleri seçilerek tutarları girilir.Kontroller yapıldıktan sonra kayıtları yapılır.
 4. Faturasız gelen Stoklar, Stok menüsünden Stok giriş ve Çıkış fişinden, aynı faturada olduğu gibi kayıtları yapılır. Stok fişlerinde faturadan farkı KDV ilave etmemesidir.
 5. Firmamızın devamlı çalışmadığı firmaların cari kartları istenirse açılmayabilir "PERAKENDE" isimde kart tanımlanır. Bu gibi firmaların hareketleri PERAKENDE firması seçilerek yapılır.Sadece girilen evrakın açıklamasına firmanın adı girilir.
 6. Firmamızın devamlı çalışmadığı diğer firmalardan gelen gider faturaları programa kayıt edilirken, şayet firmaların kartlarını açmayacak isek , buna da GİDERLER diye 1 tane kart açarız tüm gider firmalarının hareketlerini GİDERLER firmasına işleriz sadece evrak açıklamalarına FİRMALARIN isimlerini yazarız.
 7. Şayet istemesek tüm gelen Gider masraf faturaları için Cari kart tanımlaması yapılabilir. Elektrik – Su , Aras Kargo , Damla Petrol gibi
 8. Elimizde bulunan çek / senet veya Kendi Firma çek – senetlerimizi ELDEN tahsilatını , ödemesini vs işlemlerini ÇEK/SENET menüsünden ÇEK SENET işlemleri FİŞİN den yapabiliriz. Toplu veya Tek Tek
 9. Banka ile ilgili GİRİŞ – ÇIKIŞ işlemleri Banka modülünde BANKA İŞLEMLERİNDE yapılır.Banka GİRİŞ FİŞİ ile her türlü Nakit para yatırma , Tahsile Çek senet verme , Gelen Havale , dekont vs işlemleri yapılır
 10. Banka ÇIKIŞ FİŞİ ile her türlü Nakit ÇEKME , Tahsile verilen Çek ve senetlerin geri alınması , Havale gönderme , dekont vs işlemi yapılır.
 11. Banka ÇEK/SENET işlemleri ile günü gelen bankaya tahsile verilen müşteri çek ve senetlerin tahsilatı , kendi Firma çeklerimizin de hesaptan ödeme işlemleri yapılır.