Elkom EkoSoft Mikro Ticari Paket

Ticari hareketleri fazla olmayan, biraz daha iyi ekonomik imkanlara sahip, yeni ticarete başlayan veya daha önce faaliyetleri bulunan, büyüme hedefleri olan firmalar için tasarlanmıştır.

Basit şekilde Cari hesapların, Borç-Alacak ve Stok Envanter takibi yapacak, fatura, irsaliye kullanacak, Çek/Senet işlemlerini ve hareketleri takip edecek, Orta Ölçekli Küçük Ticari İşletmeler için uygun bir pakettir. Tek kullanıcıyı kapsar.

Ticari Ön Muhasebe Programı İndir

Genel Özellikleri

  • Kayıtlı cariler Borç-Alacak durum, ekstre, raporları ve hesap takipleri.
  • Stok envanter, Stok hareket takipleri, raporlar, Stok Fişleri, Depo Fişleri ve hareketleri.
  • Alış-Satış İrsaliye hareket kayıt ve raporları.
  • Alış-Satış Fatura hareket kayıt ve raporları.
  • Müşteri ve firma Çek/Senet hareketleri, takibi ve her türlü raporları.
  • Detaylı tüm modüllerde ekrana ve yazıcıya raporların alınması.

Program Modülleri

  • Cari Hesap Takibi
  • Stok Takibi
  • Fatura/İrsaliye Takibi
  • Çek/Senet Takibi