E-Fatura | E-Arşiv | E-Yedekleme Çözümleri

e-Fatura ve e-Arşiv fatura zorunluluğunda yeni düzenleme

509 Sayılı VUK Tebliğ Değişiklikleri

2022 yılında, 2021 yılındaki cirosu 4 milyon TL ve üzeri olan firmaların 1 Temmuz 2022 tarihinde e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş yapması gerekiyor.

Vergi mükelleflerine e-arşiv fatura düzenleme sırı 1500 TL, diğerlerine 10 Bin TL ve üzeri. Zorunluluk Tarihi 1.1.2022

Zaman kaybetmeden e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş yaparak, Elkom Yazılım & EDM Bilişim iş birliği ile firmanızı dijitale taşıyın.

E-Fatura Nedir ?

e-Fatura’nın, kağıt faturalarla hukuki nitelik bakımından hiçbir farkı yoktur. e-Fatura hizmetine geçerek, dijital ortamda hızlıca fatura oluşturun ve maliyet avantajı sağlayın.

 e-Fatura hizmeti

e-Fatura’nın Avantaj ve Üstünlükleri

 1. Fatura maliyetini düşürür,
 2. Harcanan işgücünü azaltır,
 3. Fatura sürecini kısaltır, nakit akışını hızlandırır,
 4. Fatura baskı sürecinden kurtarır,
 5. Faturaları fiziksel koşullardan korur,
 6. Faturaların dijital ortamda güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar,
 7. Ticari fatura itiraz süreçlerini kolaylaştırır,
 8. Kağıt tasarrufu sayesinde de doğa dostu olarak, e-Dönüşüm’de hızınıza hız katar.

e-Arşiv Faturası Nedir?

e-Arşiv faturası bir elektronik fatura türüdür. Bu faturayı e-Arşiv uygulaması aracılığı ile oluşturup müşterinize iletebilirsiniz.

Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv’in e-Fatura’dan Farkı Nedir?

Bu iki elektronik fatura türü sıklıkla karıştırılmaktadır. Temelde bu iki fatura şu şekilde ayrılabilir:
* e-Fatura’yı, e-Fatura kullanıcısı olan müşterinize,
* e-Arşiv’i, e-Fatura kullanıcısı olmayan müşterinize gönderebilirsiniz.
Örneğin; e-Fatura’ya geçmemiş bir tüzel kişiye ya da son kullanıcınıza e-Arşiv gönderirsiniz.

E-arşiv Fatura Avantajları 

 • Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması
 • Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
 • Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
 • Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
 • Uluslararası standartlara uyum
 • Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
 • Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı

GİB DETAYLI DURUM KODLARI

1000 Zarf Kuyruğa Eklendi

e fatura hata kodu 1000: Gönderici birim, içerisinde Fatura belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB’ e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.

Sebebi: GİB’teki yoğunluk
Yapılması gereken: Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.


1100 Zarf İşleniyor

e fatura hata kodu 1100: Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. “1000” ve “1100” statülerinde zarf GİB’ e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.

Sebebi: GİB’teki yoğunluk
Yapılması Gereken: Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.


1110 Zip Dosyası Değil

e fatura hata kodu 1110: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.
Çözümü: Gönderilen zarf formatı “.ZIP” olmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1111 Zarf İd Uzunluğu Geçersiz

e fatura hata kodu 1111: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa ilgili hata alınır.
Çözümü: ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1120 Zarf Arşivden Kopyalanamadı

e fatura hata kodu 1120: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1130 Zip Açılmadı

e fatura hata kodu 1130: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.
Çözümü: GIB sisteminde geçici bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1131 Zip Bir Dosya İçermeli

e fatura hata kodu 1131: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Zarf içerisinde dosya bulunmadığında ilgili hata alınır.
Çözümü: Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1132 XML Dosyası Değil

e fatura hata kodu 1132: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.
Çözümü: Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1133 Zarf İd ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı

e fatura hata kodu 1133: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: ZARF ID () ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.
Çözümü: ZARF ID () ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1140 Döküman Ayrıştırılamadı

e fatura hata kodu 1140: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1141 Zarf İd Yok

e fatura hata kodu 1141: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.
Çözümü: Zarf ID alanı boş olmamalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1142 Zarf İd ve Zip Dosyası Adı Aynı Olmalı

e fatura hata kodu 1142: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı değil ise ilgili hata alınır.
Çözümü: Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı olmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1143 Geçersiz Versiyon

e fatura hata kodu 1143: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1150 Schematron Kontrol Sonucu Hatalı

e fatura hata kodu 1150: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.
Çözümü: Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1160 Xml Şema Kontrolünden Geçemedi

e fatura hata kodu 1160: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız.

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1161 İmza Sahibi Tckn Vkn Alınamadı

e fatura hata kodu 1161: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1162 İmza Kaydedilemedi

e fatura hata kodu 1162: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Çözümü: Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır. Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1163 Gönderilen Zarf sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir.

e fatura hata kodu 1163: Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.

Sebebi: Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.
Çözümü: 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura ya da ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmemeli


1170 Yetki Kontrol Edilmedi

e fatura hata kodu 1170: Yetki kontrol edilemedi

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1171 Gönderici Birim Yetkisi Yok

e fatura hata kodu 1171

Sebebi: Gönderici birim etiketinde “GB” yerine “PK” tanımlanmış olabilir.
Çözümü: Gönderici birin etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok

e fatura hata kodu 1172: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.

Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Sebebi: Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir.
Çözümü: Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı olmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1175 İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi

e fatura hata kodu 1175:

Sebebi: İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1176 İmza Sahibi Yetkisiz

e fatura hata kodu 1176: imza sahibi yetkisiz

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1177 Geçersiz İmza

e fatura hata kodu 1177: Geçersiz imza

Sebebi: İmza doğrulama geçersizdir.
Çözümü: Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1180 Adres Kontrol Edilmedi

e fatura hata kodu 1180:

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1181 Adres Bulunamadı

e fatura hata kodu 1181:

Sebebi: Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor.
Çözümü: Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)
Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)
Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1182 Kullanıcı Eklenemedi

e fatura hata kodu 1182:

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1183 Kullanıcı Silinemedi

e fatura hata kodu 1183:

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1190 Sistem Yanıtı Hazırlanamadı

e fatura hata kodu 1190:

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1195 Sistem Hatası

e fatura hata kodu 1195:

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1200 Zarf Başarıyla İşlendi

e fatura hata kodu 1200: Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’ ten 1200 durum kodu “Zarf Başarıyla İşlendi” metni ile sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü “GİB’ de işlendi- Alıcıya gönderilecek” olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.


1210 Döküman Bulunan Adrese Gönderilemedi

e fatura hata kodu 1210: Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin gönderip GİB’den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.)

Çözüm: GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise,1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME SONLANDI durum kodu alınır.

Yapılması Gereken: 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.


1215 Döküman gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı.

e fatura hata kodu 1215:

Sebep: Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir.

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi

e fatura hata kodu 1220: Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan merkeze sistem yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır.

Sebep: 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir.

Çözüm: Bu durumda GİB yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir.

Yapılması Gereken: 1220 durumunun 1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.
NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.


1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi

e fatura hata kodu 1230: Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de“Alıcıda işlenemedi” olur.

Yapılması Gereken: Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1300 Başarıyla Tamamlandı

e fatura hata kodu 1300: Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” olur. Buna göre de gönderici birim, merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir.